facebook_page_plugin
Facebook
skende

Výstavy

 Vystavy          

Gymnázium L.S. Bardejov - semináre

      

KR2019Prešovský samosprávny kraj
Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
Okresná knižnica Davida Gutgesela Bardejov
Víhorlatská knižnica Humenné
Podtatranská knižnica Poprad
Ľubovnianská knižnica v Starej Ľubovni
Podduklianská knižnica Svidník
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou
Knižnica  Jána Henkela v Levoči

vyhlasujú 3. ročník čitateľskej súťaže

KNIHA ROKA 2019 PSK

Heslo súťaže : „čítaj –- hlasuj – vyhraj“

turistikaOkresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

a Klub slovenských turistov BŠK

Vás pozývajú v pondelok 27.januára 2019 o 17.00 hod.
do čitárne O.K. na stretnutie s turistikou

Téma:    Petrohrad - svetová metropola
Prednášajú:
RNDr. Vladimír Savčinský

 

Pripravujeme :   17. februára 2020 o 17.00 hod.
Téma :   Bardejov a Taliansko. Historické vplyvy, podobnosti, rozdielnosti
Prednáša :   Mgr. Peter Harčár
     
Pripravujeme :   2. marca 2020 o 17.00 hod.
Téma :   Oxford a Cambridge
Prednáša :   MVDr. Vlado Eliáš, PhD
     
Pripravujeme :   16. marca 2020 o 17.00 hod.
Téma :   Island
Prednáša :   Ondrej Kubačka
     
Pripravujeme :   30. marca 2020 o 17.00 hod.
Téma :   Rwanda II
Prednáša :   Doc. MUDr. Michal Chovanec, PhD


História prednášok :

2020,  2019 201820172016201520142013,  2012,  2011 2010,  2009,  20082007

 

fotosutaz web01PREŠOVSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ PODPORÍ
NÁRODNÝ TÝŽDEŇ MANŽELSTVA AJ V ROKU 2020
FOTOSÚŤAŽ

V dňoch 10. – 16. februára 2020 sa bude na Slovensku konať jubilejný 10-ty ročník celosvetovej kampane na podporu manželstva s názvom
Národný týždeň manželstva 2020 (NTM).
Cieľom NTM je dať manželom cez rôznorodé podujatia príležitosť posilniť, prehĺbiť svoj manželský vzťah a povzbudiť ich, aby na ňom priebežne pracovali.
NTM 2020 sa v Prešovskom kraji bude konať pod záštitou predsedu PSK Milana Majerského a zapoja sa aj kultúrne organizácie PSK. Tie budú počas týždňa osláv sv. Valentína pre svojich návštevníkov organizovať rozličné podujatia so zameraním na partnerský život v rodine.

V tomto duchu vyhlasuje O.Z. Ži(vé) vzťahy v spolupráci s PSK a Krajským múzeom v Prešove, kultúrnou organizáciou PSK, Fotosúťaž manželských príbehov.
Téma: Náš manželský príbeh
Trvanie súťaže: od 01.01.2020 do 31.01.2020.
Zmiešaný formát príspevkov: Textovo – obrázkový (príbeh + fotografia)

fotoklub nova vystava 2019 Fotoklub BARDFA Bardejov

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Vás pozývajú od 3.1.2020 do 31.1.2020  na výstavu fotografií

Fotoklub Nova 2019

 Vernisáž výstavy sa uskutoční 3.1.2020 o 15,30 hod.

v galérii Okresnej knižnice D.Gutgesela v Bardejove Radničné námestie č.1

 

Kniznica v ustrety seniorom Vážení priatelia kultúry,

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v spolupráci s Mestom Bardejov a Centrom sociálnych služieb

bude od 9. 10. 2019 realizovať pravidelné výmeny kníh v Centre sociálnych služieb v Bardejove.

Cieľom je rozšíriť a posilniť komunikáciu so seniormi v našom meste. Prostredníctvom vybraných aktivít a činností budú dobrovoľníci z denných seniorských centier zaangažovaní do knižničnej činnosti alebo služieb.
Touto cestou môžu seniori zároveň aktívne využiť voľný čas, nabrať energiu, získať nové vedomostia vzájomne tak upevniť priateľský vzťah ku knižnici.

Biblioterapiou otvoríme spoluprácu so seniormi v stredu 9. októbra 2019 o 9.30 hod. v Centre sociálnych služieb na Wolkerovej ulici v Bardejove. 

Všetci záujemcovia o pekné čítanie budú mať možnosť vybrať si z ponuky niekoľkých desiatok titulov kníh, ktoré sme pre nich bezplatne pripravili na príjemnéstrávenie  času s knihou.

 

Strana 1 z 2

Knižnica v ústrety seniorom

Kniznica v ustrety seniorom

Pobočka Bardejovské Kúpele

P1

Pondelok  08.10-12.00 - 12.30-15.30
Utorok       Zatvorené
Streda       08.10-12.00 - 12.30-15.30
Štvrtok       Zatvorené
Piatok        08.10-12.00 - 12.30-15.30
Sobota      Zatvorené

Bibliobox

bibliobox2

Najčitanejšie tituly november 2019

Nové knihy

nove knihy

Zriaďovateľ

Online katalóg

online katalog

Partnerské knižnice


 Slovenská národná knižnica v Martine


Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove


Vihorlatská knižnica v Humennom


Podtatranská knižnica v Poprade


Podduklianska knižnica v Svidníku


Ľubovnianská knižnica v Starej Ľubovni


Hornozemplínska knižnica v Vranove n/Topľou


Štátna vedecká knižnica v Prešove


Parlamentná knižnica Národnej rady SR


Zaujímavé linky

Ahoj Bardejov


Portál pre knižničnú a informačnú teóriu a prax


Slovenská asociácia knižníc


Digitálna knižnica


Knihy na dosah


Československá bibliografická databáza

Kde nás nájdete - Centrálna knižnica

budovaOK

Nájdete nás v centre mesta na Radničnom námesti č.1 v Bardejove

Kde nás nájdete - Pobočka Bardejovské Kúpele

P1

Nájdete nás v budove riaditeľstva v Bardejovských Kúpeľoch

Kalendár podujatí

Go to top