Okresná knižnica Dávida Gutgesela Bardejov

Vítajte v našej knižnici ...

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma

Moje pohľady

26.2.2015 - 27.3.2015, hudobné a umenovedné oddelenie                   

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove,
fotoklub Bardaf v Bardejove
a autor
Vás pozývajú na výstavu fotografií

Marcel Tribus

Moje pohľady

Výstava bude sprístupnená
od 26.2.2015 do 27.3.2015
na hudobnom a umenovednom oddelení knižnice.


 

 

Rozprávková čítanka

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
Oddelenie literatúry pre deti a mládež


pripravuje v mesiaci Marec 2015 pre deti materských škôl

knižnično-informačnú prípravu spestrenú o čítanie z knihy

Rozprávková čítanka  od autorov Eduarda Petišku a Marie Tichej


Tešíme sa na stretnutia

                                 

 

Turisti v OK

Pondelok, 9.3.2015 17.00 Čitáreň OK

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
a Klub slovenských turistov BŠK

Vás pozývajú

v pondelok 9. marca 2015 o 17.00 hod
na večer venovaný turistike

Na bicykli zo Svidníka na Nordkap

Prednáša : Ján Brudňák

 
 

Deň ľudovej rozprávky

16.marva 2015 o 8:45 hod. a 14:00 hod.                                                                  

Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Oddelenie literatúry pre deti a mládež

16. marca 2015 o 8:45 hod. a 14:00 hod.

u s p o r i a d a

literárno – zábavné stretnutia pre žiakov I. stupňa ZŠ

DEŇ ĽUDOVEJ ROZPRÁVKY

● hovorená bibliografia
● hlasné čítanie
● uhádni názov rozprávky – kvíz
● môj rozprávkový hrdina
● hravá knižnica