Dokumenty Okresnej knižnice

Rozhodnutie o neupotrebiteľnosti hnuteľného majetku PSK.pdf

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov

Vyhodnotenie činnosti OKDG za rok 2017

Knižničný a výpožičný poriadok 2018

Zásady poskytovania zvukových kníh nevidiacim

Zriaďovacia listina

Čitateľský denník

Denník recenzií

Medzinárodne desatinné triedenie

Zborník Moje korene

Bardejovský knihovník 2010

Bardejovský knihovník 2011

Bardejovský knihovník 2012

Bardejovský knihovník 2013

Bardejovský knihovník 2014

Bardejovský knihovník 2015

Bardejovský knihovník 2016

Bardejovský knihovník 2017

Bardejovský knihovník 2018