č.dohody     Názov dohody
   Účastníci dohody
   Dátum     na stiahnutie
OZ 513/1991   Dohoda o spolupráci
  Centrum vedecko-technických informácií SK   8.12.2020   pdf
                 
 52/§51/2014      Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného
v evidencii uchádzačov o zamestnanie
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  9.7.2014    pdf
                 
87/§52a/2014/ŠR         
  Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej
služby.
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  24.11.2014    pdf
                 
30/§51a/2015/ŠR/BJ   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia prac.miesta
v prvom prav. platenom zamestnaní
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  22.05.2015   pdf
                 
20/§52a/2016/ŠR/BJ   Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktiv. činnosti formou
dobrovoľníckej služby
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  29.2.2016   pdf
                 
6/§51a/2017   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne
platenom zamestnaní
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  27.2.2017   pdf
                 
18/34/51A2/4   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne
platenom zamestnaní
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  17.5.2018   pdf
                 
18/34/054/342   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta u verejných zamestnávateľov   Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  24.9.2018   pdf
                 
18/34/051/145   Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencií uchádzačov o zamestn.
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  24.10.2018   pdf
                 
18/34/010/38   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  28.11.2018   pdf
                 
    Dohoda o príležitočnom spoločnom
verejnom obstarávaní
  Prešovský samosprávny kraj a Okresná knižnica D.G. Bardejov   5.4.2019   pdf
                 
19/34/054/207   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta u verejných zamestnávateľov   Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  27.11.2019   pdf