Poplatky za služby              

Registračný poplatok
dospelý čitateľ - 5,00 €
mládež do 15 rokov - 2,00 €
dôchodcovia, invalidi - 2,50 €
dospelí pacienti v Bardejovských Kúpeľoch - 2,00 €
detskí pacienti v Bardejovských Kúpeľoch - 1,00 €
duplicitný čitateľský preukaz - 0,70 €

Poplatky za oneskorené vrátenie kníh
za každý vypožičaný titul a za každý výpožičný deň - 0,02 €

Poplatky za oneskorené predĺženie
za každý vypožičaný titul a za každý výpožičný deň - 0,02 €

Poplatky za požičiavanie
časopisy - 0,50 €

MVS - 2,00 €      
rezervácia kníh - 0,70 €           

Rešeršné služby
vypracovanie rešerše - 2,00 €
tlač A4 - 0,10 €