S potešením oznamujeme priaznivcom Okresnej knižnice Dávida Gutgesela v Bardejove, že
od 26. augusta 2014 ponúkame novú službu a to možnosť vrátenia kníh prostredníctvom BIBLIOBOXU.

     

                 

Vrátené knihy budú používateľovi z konta odpísané najbližší pracovný deň.

Vracanie kníh prostredníctvom biblioboxu je dobrovoľné a knižnica nezodpovedá
za prípadné nezrovnalosti pri knižničných dokumentoch vrátených prostredníctvom
biblioboxu.