15. - 16. novembra 2011

Hovorená bibliografia
Danka a Janka

26. - 27.septembra 2011

Súťažná prehliadka knižničných
podujatí pre deti
15. augusta 2011

Lesným chodníčkom
31. mája 2011

Najpočetnejší detský
čitateľský maratón
8. - 13. mája2011

Na poludnie - To The South

17. - 26. mája 2011

Biblia včera, dnes a zajtra

16. - 20. mája. 2011

Les ukrytý v lese

31.marca.2011

Béla Kelér
bardejovský rodák,
skladateľ a dirigent

30. marca 2011

Nikdy sme o tom nehovorili, občas
sme v tom mlčali.

29. marca 2011, 5. a 11. apríla 2011

Vznik kníhtlače
a Gut
geselova tlačiareň

1. apríla 2011

NOC  S ANDERSENOM

28. marca – 1. apríla 2011

Týždeň slovenských knižníc

21. marca 2011

besedu s výtvarným umelcom
Jánom Šoltésom a jeho tvorbou

 17. a 24. marca 2011

hovorená bibliografia
J.C.Hronský 115 výročie narodenia
16. marca 2011

Kto je kto v rozprávkach
Pavla Dobšinského
 21. marca 2011

Rodáci rodáčke
Valéria Kelly
3. marca 2011

Robert Hakala a jeho poézia
20.januára 2011

ŠALIANSKY  MAŤKO
Jozefa Cígera Hronského

11. – 12. januára 2011
18. – 19. januára 2011

zážitkové čítanie pre žiakov