Názov zmluvy
   Hodnota zmluvy
   Dátum     na stiahnutie
Príkazna zmluva literárna beseda
Mgr. Dúscová Michaela
  96,- €   14.3.2018   pdf
             
Príkazna zmluva literárna beseda
Ing. Nagyová-Džerengová Petra
  100,- €   21.3.2018   pdf
             
Príkazna zmluva literárno spoločenské podujatie
Mgr. Marhulíková Anna
  35,- €   6.6.2018   pdf
             
Príkazna zmluva literárno spoločenské podujatie Špirková Mária   35,- € 
  6.6.2018   pdf
             
Príkazna zmluva literárno spoločenské podujatie Kosturová Anna   35,- €   6.6.2018   pdf
             
Príkazna zmluva literárno spoločenské podujatie
Kostová Erika
  15,- €   6.6.2018   pdf
             
Príkazna zmluva - Maľované bardejovské povesti
Gajová Anna
  100,- €   29.1.2019   pdf
             
Príkazna zmluva - Zaži s Gutgeselom
Augustinská Marta
  100,- €   5.3.2019   pdf
             
Príkazna zmluva č.7   100,- €   11.4.2019   pdf
             
Príkazna zmluva č.4   150,- €   11.4.2019   pdf
             
Príkazna zmluva č.3   200,- €   11.4.2019   pdf
             
Príkazna zmluva č.6   150,- €   11.4.2019   pdf
             
Príkazna zmluva č.8   100,- €   11.4.2019   pdf
             
Príkazna zmluva č.5   150,- €   11.4.2019   pdf
             
Príkazna zmluva č.9   100,- €   25.4.2019   pdf
             
Príkazna zmluva č.10   100,- €   16.5.2019   pdf