Názov zmluvy
   Hodnota zmluvy
   Dátum     na stiahnutie
Príkazna zmluva literárna beseda
Mgr. Dúscová Michaela
  96,- €   14.3.2018   pdf
             
Príkazna zmluva literárna beseda
Ing. Nagyová-Džerengová Petra
  100,- €   21.3.2018   pdf
             
Príkazna zmluva literárno spoločenské podujatie
Mgr. Marhulíková Anna
  35,- €   6.6.2018   pdf
             
Príkazna zmluva literárno spoločenské podujatie Špirková Mária   35,- € 
  6.6.2018   pdf
             
Príkazna zmluva literárno spoločenské podujatie Kosturová Anna   35,- €   6.6.2018   pdf
             
Príkazna zmluva literárno spoločenské podujatie
Kostová Erika
  15,- €   6.6.2018   pdf
             
Príkazna zmluva - Maľované bardejovské povesti
Gajová Anna
  100,- €   29.1.2019   pdf