Číslo zmluvy   Názov zmluvy
   Hodnota zmluvy
   Dátum     na stiahnutie
002/2014   Zmluva o reklame - BTV   250,00 € - ročne   1.1.2014   pdf
                 
37781570/PO516   Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve
Ing. Tatry Sympatia
      28.1.2014   pdf
                 
    Zmluva o poskytovaní elektronických
online prameňov
      30.3.2016   pdf
                 
01/2018   Zmluva o poskytovaní
architektonických služieb
Ing.arch. Miroslav Lakata
  700,- €   2.2.2018   pdf
                 
1/2016   Zmluva o spracovaní osobných údajov
AutoCont SK a.s.
    10.7.2018   pdf
                 
513/1991   Projektová dokumentácia na vybudovanie
nových sociálnych zariadení
  6200,- €   26.9.2018   pdf
                 
    Zmluva o spracúvaní osobných údajov       13.2.2019   pdf