kniha roka 2018mPrešovský samosprávny kraj
Knižnica P.O.Hviezdoslava v Prešove
Okresná knižnica Davida Gutgesela Bardejov
Víhorlatská knižnica Humenné
Podtatranská knižnica Poprad
Ľubovnianská knižnica v Starej Ľubovni
Podduklianská knižnica Svidník
Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou

vyhlasujú 2. ročník čitateľskej súťaže

KNIHA ROKA 2018 PSK

Heslo súťaže : „čítaj –- hlasuj – vyhraj“

Podmienky súťaže:

Nominácia kníh do súťaže (docNominačný list na stiahnutie)
- Knihy, ktoré boli vydané v roku 2018 a sú späté s regiónmi Prešovského samosprávneho kraja: 
tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti.

- Tlačené knihy, graficky a knihársky spracované do formy zväzku viazanej alebo brožovanej
publikácie, tvoriace myšlienkový a výtvarný celok a bolo im pridelené ISBN.

- Môžu obsahovať výlučne text, môže ísť o obrazovú publikáciu alebo text kombinovaný s obrazovou časťou.
- Sú z oblasti krásnej alebo odbornej literatúry.

Predkladatelia nominovaných kníh
- čitateľská verejnosť
- autori
- zostavovatelia
- redaktori
- vydavatelia
- kníhkupci
- distribútori kníh
Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh jeden výtlačok
nominovanej publikácie spolu s docnominačným listom doručia osobne alebo poštou na adresu knižnice.

Pravidlá nominácie
- Čitateľská verejnosť nominuje knihu nominačným listom, ktorý je možné si stiahnuť z internetovej stránky
knižnice alebo vyzdvihnúť priamo v knižnici. docNominačný list je potrebné doručiť osobne, poštou alebo mailom
na adresu knižnice.

- Autori nominovanej publikácie, zostavovatelia, redaktori, vydavatelia, kníhkupci a distribútori kníh jeden výtlačok
nominovanej publikácie spolu s nominačným listom doručia osobne alebo poštou na adresu knižnice.

- K nominácii môžu byť priložené recenzie, kritiky uverejnené v periodikách, názory iných literátov na knihu a pod.

Dôležité termíny súťaže
- Vyhlásenie súťaže Kniha roka 2018 Prešovského samosprávneho kraja
bude 5. marca 2018 v rámci Týždňa slovenských knižníc 2018 v Prešove.
- Termín odovzdania nominácií je od 15. marca 2018 – 15. január 2019.
- Hlasovanie bude prebiehať od 1. februára 2019 do 28. februára 2019.
- Nominované knihy budú postupne predstavované mediálnymi partnermi, na webovej stránke knižnice a Prešovského
samosprávneho kraja.

- Vyhlásenie výsledkov súťaže bude na otvorení TSK v roku 2019.
- Po vyhlásení výsledkov bude verejnosti sprístupnená výstava nominovaných kníh v Knižnici P.O.Hviezdoslava v Prešove
a odtiaľ ako pútovná výstava do regionálnych knižníc PSK

Súťažné kategórie
- Nominované knihy budú rozdelené do dvoch súťažných kategórií:
1. kategória: beletria
2. kategória: odborná literatúra

Priebeh a výsledky súťaže
- O víťaznej knihe rozhodne čitateľská verejnosť prostredníctvom hlasovacích lístkov v čase od 1. - 28. februára 2019.
- Hlasovacie lístky budú uverejňované v regionálnych novinách a na web stránke knižnice alebo si ich záujemcovia
môžu vyzdvihnúť priamo v knižnici a na jej pobočkách.

- Na jednom hlasovacom lístku môže hlasujúci udeliť jeden hlas knihe v 1. kategórii (beletria) a jeden hlas knihe
v druhej kategórii (odborná literatúra).

- Hlasujúci môže udeliť jednej knihe len jeden hlas.
Počas trvania súťaže môže hlasujúci hlasovať len jedenkrát.
- Platný je len originálny hlasovací lístok, ktorý bude k dispozícii v knižnici, na web stránke knižnice alebo uverejnený
v regionálnych novinách.

- Hlasovací lístok je potrebné doručiť do knižnice osobne, poštou, mailom.

Kniha, ktorá získa najviac čitateľských hlasov, získa ocenenie Kniha roka 2018 PSK.
Na slávnostnom vyhodnotení súťaže budú z hlasujúcich vyžrebovaní traja výhercovia, ktorí získajú vecné ceny, zápisné
v regionálnych knižniciach PSK na 365 dní.

Nominované knihy po skončení súťaže ostávajú majetkom knižnice, aby boli natrvalo prístupné jej čitateľom.
Autorom víťazných kníh knižnica bezplatne ponúkne spoluprácu a priestor pre prezentáciu publikácií širokej verejnosti .
Z kníh, ktoré sa umiestnili na prvých troch miestach súťaže v každom regióne Prešovského samosprávneho kraja, bude
zostavená putovná výstava, ktorá bude postupne prezentovaná v každej regionálnej knižnici Prešovského samosprávneho kraja.