Temny stredovek zrusene

Prešovský samosprávny kraj a Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Vás pozývajú sledovať v streda 16.decembra 2020 o 18:00 hod.

online besedu na FB o histórii mesta Bardejov v rámci projektu

"Hovoria o nich pramene"

Téma : Bardejov a temný stredovek

s hosťom Mgr. Petrom Harčarom

Projekt podporil Fond na podporu umenia.


Beseda je zrušená

Prvá beseda, kde sa hovorilo o tom, či "...boli prví cisterciti?"

Druhá beseda - Vavrinec a Bardejov
(Ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu zvuku)

Tretia beseda - Panovníci a Bardejov

Štvrtá beseda - Augustiniáni

Piata beseda - Dávid Gutgesel

Šiesta beseda - Cechy a remesla v Bardejove

Siedmá beseda - Každodenný život človeka v stredovekom Bardejove