Adventne zamyslenie

Prešovský samosprávny kraj a Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Vás pozývajú

11. decembra 2020 o 17:00  hod. na


Adventné zamyslenie

 s Mgr. Marekom Kreheľom

dekanom Rímskokatolickej farnosti sv.  Egídia v Bardejove

 beseda bude vysielaná na Youtube