Projekt pozostáva z 2 základných častí:

  1. časť projektu: Literárna súťaž v umeleckom preklade

Deti, mládež a starší členovia rusínskej národnostnej menšiny v rámci podpory čítania a výchovy k literárnemu umeniu vypracujú preklad ľubovoľne vybraného umeleckého textu zo slovenského spisovného jazyka do
jazyka národnostnej menšiny – rusínčiny,

čím pomôžu k jeho udržaniu a zviditeľneniu.

časť projektu: Literárno-spoločenské podujatie so známymi osobnosťami

 Prispeje k tomu aj literárno-spoločenské podujatie so známymi osobnosťami, výstava
určená širokej verejnosti a zborník
, v ktorom budú publikované súťažné prekladové texty.

 Propozície k literárnej súťaži v umeleckom preklade:

 Prihlásenie sa do súťaže - odovzdanie návratiek od súťažiacich do OKDG v Bardejove na odd. beletrie osobne, alebo
email:
Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. do 10.9.2021

(v návratke je potrebné uviesť meno, priezvisko, email a mobil súťažiaceho)

Doručenie súťažných prác do OKDG na ohodnotenie: 24.9.2021

Literárno-spoločenské podujatie 14.10.2021 o 17:00 hod.
Výstava, zborník : novem
ber - december 2021

Zborník: november - december 2021

 Súťažné zadanie:

Súťažiaci vypracujú preklad ľubovoľne vybraného jedného umeleckého textu  zo slovenského spisovného jazyka do jazyka národnostnej menšiny – rusínčiny, a to: báseň, príbeh, rozprávka, poviedka, u starších súťažiacich uvítame i recept tradičného rusínskeho jedla (nie z knihy Mamina rusínska kuchyňa). Umelecký text na preklad si súťažiaci vyberajú sami, prípadne s pomocou rodičov, učiteľov alebo knihovníkov. Hotové práce, písané latinkou v počítačovom textovom dokumente formátu A4, riadkovanie 1,5 a veľkosti písmen: Arial – 12 v rozsahu 1-1,5 strany,   súťažiaci doručia do knižnice na ohodnotenie najneskoršie do 24.9.2021 na oddelenie krásnej literatúry (beletrie) a na e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript..
V súťažnom umeleckom preklade musí byť uvedený autor, kniha a názov pôvodného textu.
Súťažiaci zároveň priložia kópiu prekladaného pôvodného textu.

Odborná porota pozostávajúca z osobností rusínskej národnostnej menšiny určí víťazné práce, ktoré víťazi prednesú na literárno-spoločenskom podujatí, ktoré bude tvoriť 2. časť projektu. Na podujatie, ktoré sa uskutoční v 14. október 2021, a ktorého témou budú rozhovory pri knihe Mamina rusínska kuchyňa, zvyky a tradície rusínskej kultúry, kultúrne vystúpenie, budú prizvaní súťažiaci, odborná porota a ďalšie významné osobnosti rusínskej národnostnej menšiny, a tiež aj široká verejnosť. Súčasťou bude aj tematická výstava a následne vypracovaný zborník zo súťažných prekladov umeleckých textov.

 Tešíme sa na spoluprácu.

 

Vybavuje: Bc. Alžbeta Kutašovičová,

     Oddelenie krásnej literatúry v OKDG v Bardejove

Kontakt: 0544722105; Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.