skende

ONLINE prenosy

online

Oddelenia

Fond oddelenia náučnej literatúry obsahuje literatúru z oblasti
spoločensko-vednej, prírodovednej, technickej a poľnohospodárskej.

Dokumenty sú usporiadané podľa Medzinárodného desatinného 
triedenia a používatelia ich majú k dispozícií vo voľnom výbere. 

Základné knižnično-informačné služby sú:
- absenčné (mimo priestorov knižnice) a prezenčné (v priestoroch knižnice) výpožičky,
- predlžovanie výpožičných lehôt,
- ústne faktografické a bibliografické informácie,
- konzultačné služby.

Špeciálne knižnično-informačné služby sú:
- medziknižničná výpožičná služba,
- reprografické služby – kópie sa vyhotovujú z vlastného fondu knižnice len pre registrovaných
   používateľov, pričom môže byť kopírovaná iba časť dokumentu,
- internetové služby – prístup k vonkajším informačným zdrojom,
- rezervácia požadovaného dokumentu,
- rešeršné služby,
- realizácia kultúrno-vzdelávacich podujatí.

V histórií bibliografického oddelenia sa uvádza, že v našej knižnici sa
s excerpciou regionálnej tlače začalo v roku 1976.

V polovici 70. rokov sa začali spracovávať a vydávať bibliografické
ročenky Bardejovský okres v tlači. Vyšlo 16. ročníkov v rokoch 1978 – 1991.

V roku 1992 sme medzi prvými začali používať na elektronické spracovávanie bibliografických záznamov knižnično-informačný subsystém BIBLIS. K 1.10.2004 sme ukončili vkladanie záznamov do tohto systému. Prebehla konverzia bibliografických záznamov a v novembri 2004 išli sme naostro.

Budujeme elektronickú článkovú regionálnu databázu v rámci projektu KIS3G, a tým sa podieľame na budovaní súborného katalógu slovenských knižníc – SNB články. Naše bibliografické záznamy článkov nájdete na www.kis3g.sk.

Poskytujeme aj rešeršné služby a faktografické informácie o regióne.

Zhromažďujeme a uchovávame knihy s regionálnym zameraním a aj regionálnu periodickú tlač. Napr. Regionálny týždenník Bardejovské novosti od roku 1990 a ich predchodcu Poddukelské noviny od roku 1960 – 1989. Kultúrny spravodaj Bardejov od roku 1971 – 1979 a ich pokračovanie s názvom Spravodajca Bardejov od 1980 – 1998 a i.

K dispozícií sú aj Výstrižkové albumy, v ktorých sa nachádzajú výstrižky z novín a časopisov tematicky zamerané nášmu regiónu.


Vydané bibliografie zostavené Ľudmilou Matuševskou

1988: Eposy – mýtu – báje. Tematická bibliografia.
História a súčasnosť remesiel v okrese Bardejov. Regionálna bibliografia.

1989: Juraj Henisch (1549-1618). Personálna bibliografia.
Autobiografické romány. Tematická bibliografia

1990: Béla Kéler (1820-1882). Personálna bibliografia.

1991: Dejiny Bardejova (1241-1991). Regionálna bibliografia.
Leonard Stöckel (1510-1560). Personálna bibliografia.
Dejiny Bardejovských Kúpeľov. Regionálna bibliografia.

1992: Kníhtlačiareň Dávida Gutgesela. Regionálna bibliografia.

1997: Klenoty našej prírody. Výberová regionálna bibliografia.

1998: Z dejín Bardejova a jeho okolia. Regionálna bibliografia.

2000: Archeologické nálezy v okrese Bardejov. Regionálna bibliografia

2001: Zborovský hrad. Výberová regionálna bibliografia.
2009: Ján Nagajda. Personálna bibliografia.
2010: Leonard Stöckel (1510-1560). Personálna bibliografia.
2010: Dávid Gutgesel a Bardejov. Zostavenie zborníka z odborného seminára, súčasťou
ktorého je personálna bibliografia Dávid Gutgesel (1540-1599), bibliografia z dejín
kníhtlače a Tlačiarenská produkcia Gutgeselovej tlačiarne z rokov 1577-1599
(úprava PhDr. Klára Komorová, PhD.).      

Oddelenie beletrie zahŕňa všetky tri literárne druhy: lyriku, epiku i drámu.

Najvýraznejšie je zastúpená epika, a to v rôznych žánroch. Ide hlavne o romány (autobiografické, historické, spoločenské, ľúbostné, kriminálne, detektívne, sci-fi a iné...); novely a poviedky. Naši čitatelia majú možnosť vybrať si diela zo svetovej literatúry, ale aj publikácie z pera slovenských autorov.

Náš fond krásnej literatúry dopĺňa lyrika a dráma. Podobne ako próza, zastúpenie má jednak

svetová i slovenská literatúra.

Pre žiakov základných a stredných škôl máme zhromaždené dostatočné množstvo kníh na povinné čítanie, doplnkové čítanie, Hviezdoslavov Kubín...

Študenti slovenského jazyka a literatúry u nás nájdu i dosť publikácií zo súčasnej

slovenskej literatúry.

Základné knižnično-informačné služby:

-          absenčné (mimo priestorov knižnice) a prezenčné (v priestoroch knižnice) výpožičky,

-          predlžovanie výpožičných lehôt,

-          ústne faktografické a bibliografické informácie,

-          konzultačné služby,

-          oddelenie beletrie usporadúva besedy so spisovateľmi, informačnú výchovu pre študentov stredných škôl a gymnázií.

V rámci Projektu informatizácie knižníc Slovenskej republiky je na oddelení 5 staníc pripojenia

 na internet, ktorý slúži v prvom rade čitateľom knižnice, ale aj ostatným používateľom.

Rebríček E-knihy

Chart eknihy

E-knihy

eknihy

Výpožičná doba

pondelok
08:00 - 17:00
utorok
08:00 - 17:00
streda
08:00 - 18:00
štvrtok
12:00 - 17:00
piatok
08:00 - 17:00
sobota
Zatvorené
nedeľa
Zatvorené

ONLINE prenosy

online

Zriadovateľ

logo psk

Podakovanie

Podakovanie

Opatrenia Covid19

opatrenia covid

ProQuest

proquest

Facebook OKDG

FB

Kalendar podujatí

Návštevnosť od 1.6.2020

10481

Kde nás nájdete - Centrálna knižnica

budovaOK

Nájdete nás v centre mesta na Radničnom námesti č.1 v Bardejove

Kde nás nájdete - Pobočka Bardejovské Kúpele

P1

Nájdete nás v budove riaditeľstva v Bardejovských Kúpeľoch

Kalendár podujatí

Go to top