skende

ONLINE prenosy

online

 eknihy navod2

Zásady spracovávania a uchovávania osobných údajov použivateľa:
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
 
Okresná   knižnica   Dávida   Gutgesela   (ďalej   len   „knižnica“)   spracováva   osobné   údaje
registrovaných  používateľov  a  zákonných  zástupcov  používateľov  do  15  rokov  v  súlade  s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických
osôb  pri  spracúvaní  osobných  údajov  a  o  voľnom  pohybe  takýchto  údajov,  ktorým  sa  ruší
smernica  95/46/ES  (všeobecné  nariadenie  o  ochrane  údajov)  a  Zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

č.dohody     Názov dohody
   Účastníci dohody
   Dátum     na stiahnutie
 52/§51/2014      Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného
v evidencii uchádzačov o zamestnanie
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  9.7.2014    pdf
                 
87/§52a/2014/ŠR         
  Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej
služby.
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  24.11.2014    pdf
                 
30/§51a/2015/ŠR/BJ   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia prac.miesta
v prvom prav. platenom zamestnaní
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  22.05.2015   pdf
                 
20/§52a/2016/ŠR/BJ   Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktiv. činnosti formou
dobrovoľníckej služby
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  29.2.2016   pdf
                 
6/§51a/2017   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne
platenom zamestnaní
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  27.2.2017   pdf
                 
18/34/51A2/4   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne
platenom zamestnaní
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  17.5.2018   pdf
                 
18/34/054/342   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta u verejných zamestnávateľov   Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  24.9.2018   pdf
                 
18/34/051/145   Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencií uchádzačov o zamestn.
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  24.10.2018   pdf
                 
18/34/010/38   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  28.11.2018   pdf
                 
    Dohoda o príležitočnom spoločnom
verejnom obstarávaní
  Prešovský samosprávny kraj a Okresná knižnica D.G. Bardejov   5.4.2019   pdf
                 
19/34/054/207   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta u verejných zamestnávateľov   Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  27.11.2019   pdf

Rebríček E-knihy

Chart eknihy

E-knihy

eknihy

Podakovanie

Podakovanie

ONLINE prenosy

online

Zriadovateľ

logo psk

Výpožičná doba

pondelok
Zatvorené
utorok
Zatvorené
streda
Zatvorené
štvrtok
Zatvorené
piatok
Zatvorené
sobota
Zatvorené
nedeľa
Zatvorené

Nové knihy

nove knihy

Opatrenia Covid19

opatrenia covid

Objednajte si knihy aj cez email

Ojednavky

ProQuest

proquest

Facebook OKDG

FB

Kalendar podujatí

Na každom oddelení našej knižnice nájdete nové knihy, ktoré sme kúpili z finančného príspevku FPU

NO

Návštevnosť od 1.6.2020

9027

Kde nás nájdete - Centrálna knižnica

budovaOK

Nájdete nás v centre mesta na Radničnom námesti č.1 v Bardejove

Kde nás nájdete - Pobočka Bardejovské Kúpele

P1

Nájdete nás v budove riaditeľstva v Bardejovských Kúpeľoch

Kalendár podujatí

Go to top