na zmenu výpožičnej doby
od septembra 2018

Každá streda otvorené

do 18. 00 hod.