Stručný návod na používanie ON-LINE katalógu OKBJ a možnosť rešeršovania na portáli www.kis3g.sk

Prihlásenie sa na svoj účet - predĺženie kníh

1. Prejdeme na stránku http://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=bjkdg
(alebo klikneme na odkaz ĎALEJ na konci tejto stránky).
2. Vľavo hore sa prihlásime.
3. V kolónke ID zadáme svoje 10 miestne číslo preukazu,
(ak má Váš preukaz číslo 1111, zadáme 9008001111)
a v kolónke heslo zadáme heslo, ktoré Vám pridelili pracovníci Okresnej knižnice. Heslo si môžte zmeniť
po prihlásení v položke Zmeniť heslo.
(Ak ste heslo zabudli, pracovníci Okresnej knižnice Vám vytvoria nové pri Vašej osobnej návšteve v OKDG.)
4. Klikneme na Prihlásiť.
5. Klikneme na Moje konto.
6. V záložke Výpožičané zaškrtneme exempláre, ktoré chceme predĺžiť a potom klikneme na predĺžiť.
7. Exempláre, ktoré majú prekročenú výpožičnú dobu sa predĺžujú v Okresnej knižnici po zaplatení poplatku
    z oneskoreného vrátenia.
8. Exempláre možno predĺžiť maximálne 3-krát. 

Vyhľadávanie bez požiadavky na rezerváciu a rešerš

Môžeme vyhľadávať cez položku Prezerať cez indexy alebo rešerš.
1. Vyhľadávanie cez Kľúčové slova:
- v prvej kolónke si z roletového menu vyberieme kritérium podľa ktorého chceme vyhľadávať:
- autor, názov atď.
- druhej kolónke si môžeme upresniť dotaz podľa ďalšieho kritéria,
- v tretej kolónke zadáme názov.
2. Vyberieme si záznam ktorý vyhovuje našim požiadavkám a klikneme na Rezervácia.

 

Zobrazia sa len údaje, ktoré majú lokáciu OKDG Bardejov.

Pre zobrazenie všetkých záznamov, v rámci kis3g, kliknite na odkaz https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=system
Pre zobrazenie záznamov - články, v rámci kis3g, kliknite na odkaz https://chamo.kis3g.sk/search/query?filter_bl=a&filter_bl=b&theme=clanky


Žiadanky na dostupné knihy neprijímame, pretože máme knižničný fond vo voľnom výbere, ihneď prístupný
pre všetkých používateľov, ktorí prídu do knižnice.
Rezervovať si môžete iba knihy, ktoré sú momentálne požičané.

ĎALEJ...