Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
Oddelenie literatúry pre deti a mládež

usporiada v mesiaci novembri

3.11. - 21.11. - 22.11. a 24.11.2017

pre žiakov 4. ročníkov ZŠ zaujímavé literárne pásmo
so stále aktuálnou tématikou 2. sv. vojny.

2 svetová vojna v literatúre pre deti a mládež

- hovorená bibliografia
- hlasné a zážitkové čítanie