4.12.2009

Zvyky a tradície
počas adventu a vianoc
v regióne Bardejov
Prednáša Mgr. Anna Holtmanová
2.12.2009

Vianočné zvyky a tradície
Rozprávanie o predvianočnom a vianočnom
období zvykov a tradícií
30.11. 2009

Strigôňove Vianoce
Július Balco
24.11. 2009

Láska a utrpenie v románe
J. C. Hronského - Jozef Mak
11.11.2009

Prezentácia najnovšej básnickej zbierky
Dym z ríše tieňov
Radovana Brenkusa
19. a 23. 10. 2009

literárno – zábavné dopoludnie
pre žiakov 3. ročníka CZŠ
Dobšinského rozprávková truhla
8.10. 2009

Konferencia
Obecná knižnica-knižnica pre
všetkých
8.10.2009

Konferencia
Obecná knižnica - knižnica pre všetkých
7.10.2009

Hudba a hudobné nástroje
Stretnutie deti s hudbou a hudobnými nástrojmi
6 a 13. 10. 2009

zážitkové čítanie pre deti tretieho
ročníka ZŠ
Námorník KAPKO DIERKA
9.9.2009

Daniel Pastirčák
Duchovný rozmer v knihe
Damianova rieka
28.7.2009

zážitkové čítanie
Námorník KAPKO DIERKA
21.5.2009

Jozef Banáš
prezentácia knihy
14.5.2009

Tvorivá dielňa – vyrábame knihy
4.5. 2009

Krása v umeleckom jazyku ukrytá
29.4.2009

zážitkové čítanie
Danka a Janka Botkové
17. a 20.4.2009

zážitkové čítanie
Námorník KAPKO DIERKA
29.3.2009

10. ročník Týždňa slovenských knižníc
24.2.2009

Velikáni českej hudby, Dvořák,Smetana, Janáček
3.-4.2.2009 a 10.-11.2.2009

Ako zimujú zvieratká
22.1.2009

Šaliansky Maťko