30. septembra 2010

odborný seminár
Dávid Gutgesel a Bardejov

29. septembra 2010

Mladý literárny kritik
25.3. 2010

Najpočetnejší detský
čitateľský maratón
24.3.2010

Kníhtlačiarik – po stopách
Dávida Gutgesela
23. 3. 2010

Prezentácia personálnej bibliografie
 Ján Nagajda
22.3. -28.3. 2010

11. ročník Týždňa slovenských knižníc
26. 3. 2010

Komično v literárno - filozofickom kontexte
25.3. 2010

Hovorená  bibliografia 
k  15. výročiu  úmrtia
Margity  Figuly
25.3.2010

Najpočetnejší detský čitateľský maratón
ČÍTAJME SI... 2010
26.3.2010 – 27.3.2010

NOC S ANDERSENOM
16. 2. 2010

V Bardejove na kačura...
Tradície a zvyky na Fašiangy
a Veľkú noc

5.2.2010

Literárne pásmo

Smelý Zajko – Smelý Zajko v Afrike

2.2.2010

vernisáž výstavy
Život a doba spisovateľa
Karla Čapka
 27. 1. 2010

Stratená rukavička
zážitkové čítanie pre znevýhodnených
používateľov mentálne postihnutí
žiaci zo špeciálnej ZŠ
21. 1. 2010

Šaliansky Maťko.
obvodné kolo súťaže v
prednese slovenských povestí.