December 2014

Mladý literárny kritik

11.12.2014


Klub priateľov histórie

2.12.2014


Prezentácia knihy Marty Gergelyovej

27.11.2014


Beseda s Annou Gajovou

21.11.2014


Beseda s Petrom Karpinským

6.11.2014


Literárne stopy...

27.11.2014


Osmijankovo veľké literárne
stopovanie

29.10.2014


Beseda s Ivanou Ondriovou

22.10.2014


Beseda s Martou Hlušíkovou

9.10.2014

Beseda s Gabrielou Futovou

3.10.2014


Jedine tak vieš neodísť

2.10.2014


Bardejov a 1. svetová vojna

12.9.2014


Kľúče od rodného kraja Šariš

 10.9.2014


Život na styroch labkách

15.7.2014


Včielka Medulienka

10.6.2014

Vznik kníhtlače a Gutgeselova
tlačiareň

5.6.2014

Čítajme si...

15.5.2014

Kníhtlačiarik

24.4.2014

Mária Dopjerova Danthine

1.4.2014

Česko-Slovenské hudobné vzťahy

4.4.2014

Noc s Andersenom

24.3.2014

Kresťanská tematika na známkach

31.3.2014

TSK 2014

20.3.2014

Kráľ čitateľov 2014

Marec 2014

Rozprávky do tmy

9. a 10.2.2014

Bardejovský katechizmus

26.2.2014

Maliarska škola

5.2.2014

Vznik kníhtlače a Gutgeselova
tlačiareň

28.1.2014

Bardejovské potulky

22.1.2014

Mladý spisovateľ

24.1.2014

Ako sa snežienky takmer zbláznili