Číslo zmluvy   Názov zmluvy
   Hodnota zmluvy
   Dátum     na stiahnutie
č. 204/2014/OK   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu
MK SR -
PSK Prešov
  7 300,- €   5.6.2014   pdf
                 
č. 218/2014/OK  

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu
MK SR -
PSK Prešov

  4 710,- €   1.6.2014   pdf
                 
č. 490/2014/OK   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu
MK SR -
PSK Prešov
   1 000,- €   28.7.2014   pdf
                 
č. 195/2015/OK   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu
MK SR -
PSK Prešov
   8 800,- €    25.5.2015   pdf
                 
č. 196/2015/OK   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu
MK SR -
PSK Prešov
   1 680,- €   25.5.2015   pdf
                 
č. 299/2015/OK   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu
MK SR -
PSK Prešov
   7 000,- €   10.7.2015   pdf