Názov zmluvy
   Hodnota zmluvy
   Dátum     na stiahnutie
Zmluva o poskytnutí dotácie
Mesto Bardejov
  1000,00 €   14.4.2021   pdf
             
Zmluva o poskytnutí dotácie
Mesto Bardejov
  800,00 €   29.5.2014   pdf
             
Zmluva o poskytnutí dotácie
Mesto Bardejov
  300,- €   7.4.2016   pdf
             
Zmluva o poskytnutí dotácie
Mesto Bardejov
  1000,- €   6.10.2016   pdf
             
Zmluva o poskytnutí dotácie
Mesto Bardejov
  200,- € 
  22.5.2017   pdf
             
Zmluva o poskytnutí dotácie
Mesto Bardejov
  3000,- €   9.10.2017   pdf
             
Zmluva o poskytnutí dotácie
Mesto Bardejov
  1000,- €   9.10.2019   pdf