Číslo zmluvy   Názov zmluvy
   Hodnota zmluvy
   Dátum     na stiahnutie
                 
15.01/2020   Dodatok č.1 Zmluva o dielo
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Stavebné úpravy a vybudovanie nových
sociálnych zariadení
  9 500,00 €   26.8.2020   pdf
                 
15.01/2020   Zmluva o dielo
Dopravné staviteľstvo Bardejov s.r.o.
Stavebné úpravy a vybudovanie nových
sociálnych zariadení
  137 286,78 €   15.7.2020   pdf
                 
    Zmluva o dielo
Dušan Kovalič Kobyly 132
Náter plechovej strešnej krytiny
  8 242,85 €   20.5.2019   pdf
                 
    Zmluva o dielo vstupný audit
CUBS plus, s.r.o. Košice
  250,- €   5.6.2018   pdf
                 
 SK-2018-Z062   Zmluva o dielo licenčná zmluva
dodávka a aktualizácia
software Magma
  900,- €   1.4.2018   pdf
                 
 SK-2018-Z062   Zmluva o dielo servisná zmluva
software Magma
  25,- € štvrťročne   29.3.2018   pdf
                 
    Zmluva o dielo Inštalácia servera
Ing. Miroslav Frohlich
  1 150,- €   1.3.2018   pdf
                 
    Zmluva o dielo dodatok stolárske práce
Emil Petrič Richvald
  130,- €   11.12.2017   pdf
                 
    Zmluva o dielo stolárske práce
Emil Petrič Richvald
  14 874,- €   19.10.2017   pdf
                 
01/2017   Dodatok k Zmluve o dielo
výmena pieskového obkladu
Statex s.r.o. Bardejov
  1 239,- €   20.7.2017   pdf
                 
 01/2017   Zmluva o dielo
Statické zabezpečenie
budovy Okresnej knižnice
  83 760,- €   14.3.2017   pdf
                 
01/2016/12   Zmluva o dielo
Static Studio s.r.o. Prešov
Ing. Polák Jozef
  11 400,- €   13.12.2016   pdf