Číslo zmluvy   Názov zmluvy
   Hodnota zmluvy
   Dátum     na stiahnutie
MK-4408/2016/3.2   Zmluva o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu - kultúrne poukazy
      17.3.2016   pdf
                 
MK-4349/2017/3.2   Zmluva o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu - kultúrne poukazy
      24.7.2017   pdf