Číslo zmluvy   Názov zmluvy
   Hodnota zmluvy
   Dátum     na stiahnutie
001/2021   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SAK   150,00 €   7.4.2021   pdf
                 
SVKPO-25/2021   Zmluva o výpožicke - výstava Neznáme tváre osobnosti
      3.5.2021   pdf
                 
37781570/PO516   Dodatok š.2 - NN Tatry Sympatia       17.2.2021   pdf
                 
1131163   Zmluva o združenej dodávke elektriny2021        8.12.2020   pdf
                 
9106730643   Zmluva o dodávke plynu 2021       17.12.2021   pdf
                 
174/2020   Rámcová zmluva o spolupráci Palmknihy
    2.11.2020   pdf
                 
009/2020   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
  150,00 €   25.7.2020   pdf
     
           

1/2020

  Kúpno-predajná zmluva - motorové vozidlo
Škoda Fabia kombi
  1 660,00 €   2.7.2020   pdf
                 
dodatok k zmluve 2020/BARDEJOV/01   Dodatok k zmluve 2020/BARDEJOV/01   998,00 €   20.10.2020   pdf
                 
2020/BARDEJOV/01
  Kúpna zmluva SVOP IF DAWINCI
  9 984,00 €   3.6.2020   pdf
                 
    Kúpna zmluva - motorové vozidlo
  16 065,00 €   2.1.2020   pdf
                 
    Zmluva o organizovaní podujatí - Okresná organizácia Jednoty dôchodcov
na Slovensku v Bardejove
      24.06.2019   pdf
                 
36/2019   Zmluva o výpožicke - výstava Vých.múzeum Košice       4.11.2019   pdf
                 
ZoSaU/HSP/2019001   Zmluva o servise a údržbe EPS   810,- € - ročne   26.3.2019   pdf
                 
    Zmluva o spracúvaní osobných údajov        13.2.2019   pdf
                 
513/1991   Projektová dokumentácia na vybudovanie
nových sociálnych zariadení
  6200,- €   26.9.2018   pdf
                 
1/2016   Zmluva o spracovaní osobných údajov
AutoCont SK a.s.
      10.7.2018   pdf
                 
01/2018   Zmluva o poskytovaní
architektonických služieb
Ing.arch. Miroslav Lakata
  700,- €   2.2.2018   pdf
                 
 
  Zmluva o poskytovaní elektronických
online prameňov
      30.3.2016   pdf
                 
37781570/PO516   Dodatok č.1 k zamestnávateľskej zmluve
Ing. Tatry Sympatia
      28.1.2014   pdf
                 
002/2014   Zmluva o reklame - BTV   250,00 € - ročne   1.1.2014   pdf