Chceli by sme Vás informovať, že na základe nových GDPR pravidiel o ochrane osobných údajov
bol Úrad Prešovského samosprávneho kraja nútený vytvoriť na sociálnej sieti Facebook
úplne nový profil s názvom Prešovský samosprávny kraj. Nájdete ho na adrese:

https://www.facebook.com/PresovskyKraj.

Kraju záleží na tom, aby boli občania o činnosti úradu informovaní v čo najkratšom čase.
Na profile preto denne uverejňuje aktuálne aktivity úradu, ale aj činnosť svojich kultúrnych a sociálnych inštitúcií.

Keďže nový profil úradu funguje ešte len niekoľko týždňov a jeho ambíciou je dostať sa do povedomia
čo najširšej verejnosti, chceli by sme Vás touto formou požiadať, aby ste zvážili zdieľanie príspevkov
Prešovského samosprávneho kraja aj na profile svojej inštitúcie. Prípadne na profil pozvali aj ľudí z Vašej
komunity alebo okolia. Vzájomným zdieľaním si tak môžeme pomôcť šíriť pozitívne správy o Prešovskom kraji.

Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí vybudovať pevnú základňu priaznivcov
Prešovského samosprávneho kraja a jeho inštitúcií.