Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

oddelenie literatúry pre deti a mládež

usporiada pre triedne kolektívy ZŠ literárno náučné pásmo

2. svetová vojna v literatúre pre deti a mládež

16.1.2019 o 10:00 hod.
18.1.2019 o 9:00 a 10:00 hod.

Hovorená bibliografia, hlasné a zážitkové čítanie