Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

oddelenie literatúry pre deti a mládež

usporiada pre triedne kolektívy ZŠ literárno náučné pásmo

2. svetová vojna v literatúre pre deti a mládež

21.5.2019 o 9:00 a 10:00 hod.
22.5.2019 o 9:00 a 10:00 hod.

Hovorená bibliografia, hlasné a zážitkové čítanie