Bardejov je rodiskom známych i menej známych osobností minulosti i prítomnosti, ktoré zaujímajú popredné miesto
v oblasti vedy, techniky, literatúry a umenia.


Táto skutočnosť  nás viedla  k tomu, že sme pristúpili k natáčaniu on-line vizitiek osobností Bardejova a bardejovského okresu, ktoré
sú publikované na našej webovej stránke www.gutgesel.sk a na našom FB profile. Vizitky budú periodicky publikované jeden až dvakrát do týždňa.

Životopisné údaje prezentované v on-line vizitkách sú čerpané z prameňov, ktoré sa nachádzajú vo fonde našej knižnice.

videogaléria...