Pradniny s Knihomilkou 4 8 2020 Prešovský samosprávny kraj a Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Vás pozývajú na stretnutie

Prázdniny s Knihomilkou

pre deti predškolského veku a 1.stupňa ZŠ

4. augusta 2020 o 9,30 hod.

Miesto : náučné oddelenie OKDG

                                                                                                                     Posledné stretnutie bude 18 augusta 2020