Cechy remesla bardejov Prešovský samosprávny kraj a Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove

Vás pozývajú sledovať v pondelok 21.októbra 2020 o 18:00 hod.

online besedu na FB o histórii mesta Bardejov v rámci projektu

"Hovoria o nich pramene"

Téma : Cechy a remeslá v stredovekom Bardejove 2

s hosťom Mgr. Petrom Harčarom

 

Projekt podporil Fond na podporu umenia.

                                             Prvá beseda, kde sa hovorilo o tom, či "...boli prví cisterciti?"

                                                  Druhá beseda - Vavrinec a Bardejov
                                                 (Ospravedlňujeme sa za zníženú kvalitu zvuku)

                                               Tretia beseda - Panovníci a Bardejov

                                          Štvrtá beseda - Augustiniáni

                                                       Piata beseda - Dávid Gutgesel

                                                       Šiesta beseda - Cechy a remesla v Bardejove