Vážení čitatelia,

otvárame centrálnu knižnicu od 17.02.2021.

Pobočka v Bardejovských Kúpeľoch  bude od 19.03.2021 do odvolania ZATVORENÁ

Do knižnice budete v tomto čase môcť vstúpiť len na základe výnimiek zo zákazu
vychádzania, ktoré sa na túto situáciu vzťahujú (uznesenie vlády).

Sprístupnené budú knižničné služby:
- výpožičné služby (beletria, náučné odd. a odd. pre deti a mládež,)
- rešeršné služby.

V platnosti ostáva ZÁKAZ využívania počítačov a verejného internetu pre používateľov knižnice.  

Priestory ČITÁRNE - Zatvorené

Naďalej ostávajú platné obmedzenia v priestoroch knižnice:
- maximálna doba pre jednu osobu – 15 minút,
- maximálny počet osôb na oddeleniach podľa m2,
- prekrytie horných a dolných dýchacích ciest ,
- dezinfekcia rúk.

Všetky aktuálne výpožičky sú predĺžené do 26.03.2021. Knihy môžete vrátiť prostredníctvom Biblioboxu.
Aktuálnu situáciu bude knižnica riešiť na základe platnej legislatívy v krajine, resp. okrese Bardejov.