skende

ONLINE prenosy

online

Dokumenty

Zásady spracovávania a uchovávania osobných údajov použivateľa:
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
 
Okresná   knižnica   Dávida   Gutgesela   (ďalej   len   „knižnica“)   spracováva   osobné   údaje
registrovaných  používateľov  a  zákonných  zástupcov  používateľov  do  15  rokov  v  súlade  s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických
osôb  pri  spracúvaní  osobných  údajov  a  o  voľnom  pohybe  takýchto  údajov,  ktorým  sa  ruší
smernica  95/46/ES  (všeobecné  nariadenie  o  ochrane  údajov)  a  Zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

č.dohody     Názov dohody
   Účastníci dohody
   Dátum     na stiahnutie
OZ 513/1991   Dohoda o spolupráci
  Centrum vedecko-technických informácií SK   8.12.2020   pdf
                 
 52/§51/2014      Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného
v evidencii uchádzačov o zamestnanie
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  9.7.2014    pdf
                 
87/§52a/2014/ŠR         
  Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej
služby.
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  24.11.2014    pdf
                 
30/§51a/2015/ŠR/BJ   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia prac.miesta
v prvom prav. platenom zamestnaní
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  22.05.2015   pdf
                 
20/§52a/2016/ŠR/BJ   Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktiv. činnosti formou
dobrovoľníckej služby
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  29.2.2016   pdf
                 
6/§51a/2017   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne
platenom zamestnaní
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  27.2.2017   pdf
                 
18/34/51A2/4   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne
platenom zamestnaní
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  17.5.2018   pdf
                 
18/34/054/342   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta u verejných zamestnávateľov   Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  24.9.2018   pdf
                 
18/34/051/145   Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencií uchádzačov o zamestn.
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  24.10.2018   pdf
                 
18/34/010/38   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  28.11.2018   pdf
                 
    Dohoda o príležitočnom spoločnom
verejnom obstarávaní
  Prešovský samosprávny kraj a Okresná knižnica D.G. Bardejov   5.4.2019   pdf
                 
19/34/054/207   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta u verejných zamestnávateľov   Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  27.11.2019   pdf

Rebríček E-knihy

Chart eknihy

E-knihy

eknihy

Výpožičná doba

pondelok
08:00 - 17:00
utorok
08:00 - 17:00
streda
08:00 - 18:00
štvrtok
12:00 - 17:00
piatok
08:00 - 17:00
sobota
Zatvorené
nedeľa
Zatvorené

ONLINE prenosy

online

Zriadovateľ

logo psk

Podakovanie

Podakovanie

Facebook OKDG

FB

Kalendar podujatí

Návštevnosť od 1.6.2020

10940
Go to top