skende

E-knihy

Dokumenty

Zásady spracovávania a uchovávania osobných údajov použivateľa:
Okresná knižnica Dávida Gutgesela v Bardejove
 
Okresná   knižnica   Dávida   Gutgesela   (ďalej   len   „knižnica“)   spracováva   osobné   údaje
registrovaných  používateľov  a  zákonných  zástupcov  používateľov  do  15  rokov  v  súlade  s
Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4.2016 o ochrane fyzických
osôb  pri  spracúvaní  osobných  údajov  a  o  voľnom  pohybe  takýchto  údajov,  ktorým  sa  ruší
smernica  95/46/ES  (všeobecné  nariadenie  o  ochrane  údajov)  a  Zákona  č.  18/2018  Z.  z.  o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

č.dohody     Názov dohody
   Účastníci dohody
   Dátum     na stiahnutie
OZ 513/1991   Dohoda o spolupráci
  Centrum vedecko-technických informácií SK   8.12.2020   pdf
                 
 52/§51/2014      Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného
v evidencii uchádzačov o zamestnanie
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  9.7.2014    pdf
                 
87/§52a/2014/ŠR         
  Dohoda na vykonávanie aktivačnej činnosti formou dobrovoľnickej
služby.
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  24.11.2014    pdf
                 
30/§51a/2015/ŠR/BJ   Dohoda o poskytnutí príspevku na podporu vytvorenia prac.miesta
v prvom prav. platenom zamestnaní
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  22.05.2015   pdf
                 
20/§52a/2016/ŠR/BJ   Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania aktiv. činnosti formou
dobrovoľníckej služby
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  29.2.2016   pdf
                 
6/§51a/2017   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne
platenom zamestnaní
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  27.2.2017   pdf
                 
18/34/51A2/4   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta v prvom pravidelne
platenom zamestnaní
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  17.5.2018   pdf
                 
18/34/054/342   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta u verejných zamestnávateľov   Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  24.9.2018   pdf
                 
18/34/051/145   Dohoda o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencií uchádzačov o zamestn.
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  24.10.2018   pdf
                 
18/34/010/38   Dohoda o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
  Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  28.11.2018   pdf
                 
    Dohoda o príležitočnom spoločnom
verejnom obstarávaní
  Prešovský samosprávny kraj a Okresná knižnica D.G. Bardejov   5.4.2019   pdf
                 
19/34/054/207   Dohoda o poskytnutí fin. príspevku na podporu vytvorenia pracovného miesta u verejných zamestnávateľov   Úrad práce , sociálnych vecí a rodiny Bardejov a Okresná knižnica Dávida
Gutgesela  Bardejov
  27.11.2019   pdf
Číslo zmluvy   Názov zmluvy
   Hodnota zmluvy
   Dátum     na stiahnutie
č. 204/2014/OK   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu
MK SR -
PSK Prešov
  7 300,- €   5.6.2014   pdf
                 
č. 218/2014/OK  

Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu
MK SR -
PSK Prešov

  4 710,- €   1.6.2014   pdf
                 
č. 490/2014/OK   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu
MK SR -
PSK Prešov
   1 000,- €   28.7.2014   pdf
                 
č. 195/2015/OK   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu
MK SR -
PSK Prešov
   8 800,- €    25.5.2015   pdf
                 
č. 196/2015/OK   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu
MK SR -
PSK Prešov
   1 680,- €   25.5.2015   pdf
                 
č. 299/2015/OK   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu
MK SR -
PSK Prešov
   7 000,- €   10.7.2015   pdf
Číslo zmluvy   Názov zmluvy
   Hodnota zmluvy
   Dátum     na stiahnutie
MK-4408/2016/3.2   Zmluva o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu - kultúrne poukazy
      17.3.2016   pdf
                 
MK-4349/2017/3.2   Zmluva o poskytnutí dotácie zo
štátneho rozpočtu - kultúrne poukazy
      24.7.2017   pdf
Rok 2021      
       
26.8.2021   Príkazna zmluva č.18/2021  
6.8.2021   Licenčná zmluva Veronika Homolová Tóthová  
30.7.2021   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.21-514-05170  
21.7.2021   Príkazna zmluva č.17/2021  
12.7.2021   Zmluva o poskytovaní architektonických služieb  
8.7.2021   Zmluva o organizovaní podujatí OOJDS Bardejov  
28.6.2021   Príkazna zmluva č.11/2021  
28.6.2021   Príkazna zmluva č.12/2021  
28.6.2021   Príkazna zmluva č.13/2021  
28.6.2021   Príkazna zmluva č.14/2021  
28.6.2021   Príkazna zmluva č.15/2021  
28.6.2021   Príkazna zmluva č16/2021  
17.6.2021   Zmluva o umeleckom výkone Zdenka Švabeková  
17.6.2021   Zmluva o umeleckom výkone Julien Dan  
16.6.2021   Príkazna zmluva č.10/2021  
3.6.2021   Príkazna zmluva č.9/2021  
3.6.2021   Zmluva o spolupráci pri realizácii výstavy  
26.5.2021   Príkazna zmluva č.8/2021  
24.5.2021   Príkazna zmluva č.2/2021  
24.5.2021   Príkazna zmluva č.3/2021  
24.5.2021   Príkazna zmluva č.4/2021  
24.5.2021   Príkazna zmluva č.5/2021  
24.5.2021   Príkazna zmluva č.6/2021  
24.5.2021   Príkazna zmluva č.7/2021  
24.5.2021   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.21-513-02456  
3.5.2021   Zmluva o výpožičke - výstava Neznáme tváre osobnosti  
22.4.2021   Príkazna zmluva č.1/2021  
14.4.2021   Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Bardejov  
7.4.2021   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku SAK  
1.4.2021   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.21-513-02453  
1.4.2021   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.21-512-00356  
19.3.2021   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.21-157-00913  
17.2.2021   Dodatok č.2 - NN Tatry Sympatia  
15.1.2021   Dodatok č.3 k zmluve Chataeu wine eu s.r.o.  
       
Rok 2020      
17.12.2020   Zmluva o dodávke plynu na rok 2021  
8.12.2020   Zmluva o združenej dodávke elektriny  
2.12.2020   Dodato 1 k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.20-513-01946  
26.11.2020   Príkazna zmluva č.12/2020  
12.11.2020   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.20-514-04190  
2.11.2020   Rámcová zmluva o spolupráci Palmknihy  
20.10.2020   Dodatok k zmluve - SVOP  
19.10.2020   Dodatok č.2 k zmluve Chataeu wine eu s.r.o.  
26.8.2020   Dodatok č.1 Zmluva o dielo Dopravné staviteľstvo Bardejov  
26.8.2020   Príkazna zmluva č.11/2020  
26.8.2020   Mandátna zmluva Ing.arch. Alena Petejová  
25.7.2020   Zmluva o poskytnutí finančného príspevku  
15.7.2020   Zmluva o dielo Dopravné staviteľstvo Bardejov  
14.7.2020   Príkazna zmluva č.10/2020  
14.7.2020   Mandatná zmluva Ing. Jozef Pavličko  
2.7.2020   Kúpno predajna zmluva motorové vozidlo  
29.6.2020   Príkazna zmluva č.4/2020  
29.6.2020   Príkazna zmluva č.5/2020  
29.6.2020   Príkazna zmluva č.6/2020  
29.6.2020   Príkazna zmluva č.7/2020  
29.6.2020   Príkazna zmluva č.8/2020  
29.6.2020   Príkazna zmluva č.9/2020  
3.6.2020   Kúpna zmluva SVOP Dawinci  
29.5.2020   Dodato k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.20-157-00133  
20.5.2020   Dodatok k poistnej zmluve poistenie majetku  
29.4.2020   Príkazna zmluva č.3/2020  
23.4.2020   Dodato k zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.20-513-01890  
20.3.2020   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.20-513-01890  
20.3.2020   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.20-513-01946  
20.3.2020   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.20-513-02026  
20.3.2020   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.20-513-02033  
5.3.2020   Príkazna zmluva č.21/2020  
3.3.2020   Havarijné poistenie motorových vozidiel  
3.3.2020   Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla  
20.2.2020   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.20-157-00133  
30.1.2020   Poistná zmluva poistenie majetku  
8.1.2020   Príkazna zmluva č.20/2020  
2.1.2020   Kúpna zmluva - motorové vozidlo  
       
Rok 2019      
12.12.2019   Príkazna zmluva č.19/2019  
21.11.2019   Príkazna zmluva č.18/2019  
4.11.2019   Zmluva o výpožičke výstava Vých. múzeum Košice  
9.10.2019   Príkazna zmluva č.17/2019  
9.10.2019   Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Bardejov   
26.9.2019   Projektová dokumentácia - sociálne zariadenie  
19.9.2019   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.19-514-04400  
24.6.2019   Zmluva o organizovaní podujatí OOJD Slovenska  
13.6.2019   Príkazna zmluva č.16/2019  
13.6.2019   Príkazna zmluva č.15/2019  
13.6.2019   Príkazna zmluva č.14/2019  
13.6.2019   Príkazna zmluva č.13/2019  
13.6.2019   Príkazna zmluva č.12/2019  
13.6.2019   Príkazna zmluva č.11/2019  
20.5.2019   Zmluva o dielo Dušan Kovalič - náter krytiny  
16.5.2019   Príkazna zmluva č.10/2019  
25.4.2019   Príkazna zmluva č.9/2019  
18.4.2019   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.19-513-01804  
11.4.2019   Príkazna zmluva č.8/2019  
11.4.2019   Príkazna zmluva č.7/2019  
11.4.2019   Príkazna zmluva č.6/2019  
11.4.2019   Príkazna zmluva č.5/2019  
11.4.2019   Príkazna zmluva č.4/2019  
11.4.2019   Príkazna zmluva č.3/2019  
26.3.2019   Zmluva o servise a údržbe EPS  
5.3.2019   Príkazna zmluva Zaži s gutgeselom  
13.2.2019   Zmluva o spracovaní osobných údajov  
29.1.2019   Príkazna zmluva Maľované Bardejovské povesti  
       
Rok 2018      
10.7.2018   Zmluva o spracovaní osobných údajov AutoCont SK  
6.6.2018   Príkazna zmluva literárno spoločenské podujatie Kostová Erika  
6.6.2018   Príkazna zmluva literárno spoločenské podujatie Kosturová Anna  
6.6.2018   Príkazna zmluva literárno spoločenské podujatie Špirková Mária  
6.6.2018   Príkazna zmluva literárno spoločenské podujatie Mgr. Marhuliková Anna  
5.6.2018   Zmluva o dielo vstupný audit CUBS plus Košice  
1.4.2018   Zmluva o dielo licenčná zmluva - software Magma  
29.3.2018   Zmluva o dielo servisná zmluva - software Magma  
21.3.2018   Príkazna zmluva literárna beseda Nagyová Petra  
14.3.2018   Príkazna zmluva literárna beseda Dúscová Michaela  
1.3.2018   Zmluva o dielo inštalácia servera  
2.2.2018   Zmluva o poskytovaní archit. služieb  
       
Rok 2017      
11.12.2017   Zmluva o dielo dodatok stolárske práce Emil Petrič Richvald  
9.11.2017   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU dodatok č.17-511-02522  
9.11.2017   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU dodatok č.17-513-02526  
19.10.2017   Zmluva o dielo stolárske práce Emil Petrič Richvald  
9.10.2017   Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Bardejov  
2.10.2017   Mandátna zmluva Jozef Choma  
4.8.2017   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.17-513-02526  
4.8.2017   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU č.17-511-02522  
24.7.2017   Zmluva o poskytnutí dotácie zo š.r. kultúrne poukazy  
20.7.2017   Dodatok k zmluve o dielo výmena pieskovího obkladu Statex Bardejov  
22.5.2017   Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Bardejov  
16.3.2017   Mandatná zmluva Stavotech s.r.o. Andrej Sasarák  
14.3.2017   Zmluva o dielo statické zabezpečeniebudovy Okresnej knnižnice  
       
Rok 2016      
13.12.2016   Zmluva o dielo Static Studio s.r.o. Prešov  
15.11.2016   Nájomná zmluva - Dominika Paľuvová  
13.10.2016   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU  
13.10.2016   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z FPU  
6.10.2016   Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Bardejov  
7.4.2016   Zmluva o poskytnutí dotácie Mesto Bardejov  
30.3.2016   Zmluva o poskytovaní elektronických on line prameňov  
17.3.2016   Zmluva o poskytnuti dotácie zo š.r. - kultúrne poukazy  
25.2.2016   Nájomná zmluva - Slavka Varjanová  
       
Rok 2015      
20.10.2015   Nájomná zmluva Chateau wine eu s.r.o.  
10.7.2015   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR - PSK Prešov  
25.5.2015   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR - PSK Prešov  
25.5.2015   Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR - PSK Prešov  
       
Rok 2014          
28.7.2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR - PSK Prešov  
5.6.2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR - PSK Prešov  
1.6.2014 Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov z dotácie rozpočtu MK SR - PSK Prešov  
29.5.2014 Zmluva o poskytnutí dotácie - Mesto Bardejov  
28.3.2014 Nájomná zmluva Chateau wine eu s.r.o.  
28.1.2014 Dodatk č.1 k zamestnávateľskej zmluve - Tatry Sympatia  
2.1.2014 Zmluva o reklame - BTV  
   
Rok 2011  
24.10.2011 Dodatk č.1 k nájomnej zmluve - Jamnická  
   
Rok 2010  
2.1.2010 Mandátna zmluva - Jozef Choma  
 

Rebríček E-knihy

Chart E knihy  august

E-knihy

eknihy

Výpožičná doba

pondelok
08:00 - 17:00
utorok
08:00 - 17:00
streda
08:00 - 18:00
štvrtok
12:00 - 17:00
piatok
08:00 - 17:00
sobota
08:00 - 12:00
nedeľa
Zatvorené

Kniha roka 2020

kniha roka 2020

ONLINE prenosy

online

Zriadovateľ

logo psk

Nové knihy

nove knihy

Podakovanie

Podakovanie

Infogate

Infogate logo

Opatrenia Covid19

 

opatrenia covid

ProQuest

proquest

Instagram OKDG

instagram

Facebook OKDG

FB

Kalendar podujatí

Návštevnosť od 1.6.2020

17872

Kde nás nájdete - Centrálna knižnica

budovaOK

Nájdete nás v centre mesta na Radničnom námesti č.1 v Bardejove

Kde nás nájdete - Pobočka Bardejovské Kúpele

P1

Nájdete nás v budove riaditeľstva v Bardejovských Kúpeľoch

Kalendár podujatí

Go to top