skende

E-knihy

Uncategorised

Chceli by sme Vás informovať, že na základe nových GDPR pravidiel o ochrane osobných údajov
bol Úrad Prešovského samosprávneho kraja nútený vytvoriť na sociálnej sieti Facebook
úplne nový profil s názvom Prešovský samosprávny kraj. Nájdete ho na adrese:

https://www.facebook.com/PresovskyKraj.

Kraju záleží na tom, aby boli občania o činnosti úradu informovaní v čo najkratšom čase.
Na profile preto denne uverejňuje aktuálne aktivity úradu, ale aj činnosť svojich kultúrnych a sociálnych inštitúcií.

Keďže nový profil úradu funguje ešte len niekoľko týždňov a jeho ambíciou je dostať sa do povedomia
čo najširšej verejnosti, chceli by sme Vás touto formou požiadať, aby ste zvážili zdieľanie príspevkov
Prešovského samosprávneho kraja aj na profile svojej inštitúcie. Prípadne na profil pozvali aj ľudí z Vašej
komunity alebo okolia. Vzájomným zdieľaním si tak môžeme pomôcť šíriť pozitívne správy o Prešovskom kraji.

Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí vybudovať pevnú základňu priaznivcov
Prešovského samosprávneho kraja a jeho inštitúcií.

 

fpu1         

 

 

 

Cenník služieb            

Zápisné na rok

rodinné členské /zaevidovaný minimálne 1 dospelý a deti ekonomicky závisle    
 6 €
dospelý a študenti stredných a vysokých škôl
5 €
mládež do 15 rokov 2 €
dôchodcovia, invalidi 2,50 €
dospelí pacienti v Bardejovských Kúpeľoch 2 €
detskí pacienti v Bardejovských Kúpeľoch 1 €
nevidiaci a slabozrakí

 zdarma

drzitelia  zlatej a diamantovej Janského plakety,
drzitelia Kňazovického medaily na Slovensku 
 zdarma


Rešerš

Základný poplatok za rešerš                                                                         
       2 €


Rezervovanie dokumentu

Detí, dospelí                                                                                               
    0,70 €


Medziknižničná výpožičná služba
a) výpožičky

Poštovné a balné za 1 dokument + poplatok účtovaný odosielajúcou knižnicou           2 €

b) papierová kópia článku poskytovaná OKDG

1 strana A4                                                                                                     0,10 €
1 strana A3 0,17 €

 c) sprostredkovanie kópie článku

Článok       2 €
+ 1 strana A4 alebo e-mail                                                                              0,10 €
d) predĺženie MVS  0,90 €
e) sankčné poplatky čitateľ za každý načatý deň prekročenia                              
+ náklady účtované knižnicou poskytujúcou MVS
0,20 €


Poplatky - ostatné služby

Tlač z Internetu: jednolist A4                                                                           

Tlač z Internetu: obojstrane A4

 0,10 €

0,13 €


Inzercia/inzertná služba

Bežný riadkový inzerát - 1 mesiac 2 €
Bežný riadkový inzerát + fotografia 0,70 € - 1 mesiac                                         
 2,70 €
Formát A5 - 1 mesiac
3 €
Formát A4 - 1 mesiac 4 €


Poplatky za porušenie knižničného poriadku

Strata alebo poškodenie čitateľského preukazu                                                    0,70 €
Zničenie čiarového kódu v dokumente 0,40 €


Strata alebo poškodenie dokumentu

a) náhrada dokumentu, z ktorého knižnica vlastní ďalší výtlačok 0,05 €/1 strana
b) náhrada dokumentu, z ktorého knižnica nevlastní ďalší výtlačok           
0,10 €/1 strana
c) náhradné knihovnícke spracovanie 1,70 €
d) poplatok za zhotovenie väzby
3,50 €
Neoznámenie zmeny mena, adresy 3,50 €

Poplatky za oneskorené vrátenie a predĺženie dokumentov
po uplynutí výpožičnej lehoty-za každý dokument / každý 1 deň

0,02 €


 V Bardejove 1.12.2018                                                          Mgr. Iveta Michalková
                                                                                              riaditeľka OKDG


 

 

 

  Centrálna knižnica Tel. +421 54 4722105
   
Pondelok     
08.00 - 17.00 hod.
Utorok 08.00 - 17.00 hod.
Streda 08.00 - 18.00 hod.
Štvrtok 12.00 - 17.00 hod.
(7.30  - 12.00 hod. dezinfekcia priestorov)
Piatok 08.00 - 17.00 hod.
Sobota 08.00 - 12.00 hod.
   
     
  Pobočka Bardejovské Kúpele Tel. +421 54 4774358
   
Pondelok 08.10-12.00 - 12.30-15.30 hod.
Utorok Zatvorené
Streda 08.10-12.00 - 12.30-15.30 hod.
Štvrtok Zatvorené
Piatok 08.10-12.00 - 12.30-15.30 hod.
Sobota Zatvorené


Stručný návod na používanie ON-LINE katalógu OKBJ a možnosť rešeršovania na portáli www.kis3g.sk

Prihlásenie sa na svoj účet - predĺženie kníh

1. Prejdeme na stránku http://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=bjkdg
(alebo klikneme na odkaz ĎALEJ na konci tejto stránky).
2. Vľavo hore sa prihlásime.
3. V kolónke ID zadáme svoje 10 miestne číslo preukazu,
(ak má Váš preukaz číslo 1111, zadáme 9008001111)
a v kolónke heslo zadáme heslo, ktoré Vám pridelili pracovníci Okresnej knižnice. Heslo si môžte zmeniť
po prihlásení v položke Zmeniť heslo.
(Ak ste heslo zabudli, pracovníci Okresnej knižnice Vám vytvoria nové pri Vašej osobnej návšteve v OKDG.)
4. Klikneme na Prihlásiť.
5. Klikneme na Moje konto.
6. V záložke Výpožičané zaškrtneme exempláre, ktoré chceme predĺžiť a potom klikneme na predĺžiť.
7. Exempláre, ktoré majú prekročenú výpožičnú dobu sa predĺžujú v Okresnej knižnici po zaplatení poplatku
    z oneskoreného vrátenia.
8. Exempláre možno predĺžiť maximálne 3-krát. 

Vyhľadávanie bez požiadavky na rezerváciu a rešerš

Môžeme vyhľadávať cez položku Prezerať cez indexy alebo rešerš.
1. Vyhľadávanie cez Kľúčové slova:
- v prvej kolónke si z roletového menu vyberieme kritérium podľa ktorého chceme vyhľadávať:
- autor, názov atď.
- druhej kolónke si môžeme upresniť dotaz podľa ďalšieho kritéria,
- v tretej kolónke zadáme názov.
2. Vyberieme si záznam ktorý vyhovuje našim požiadavkám a klikneme na Rezervácia.

 

Zobrazia sa len údaje, ktoré majú lokáciu OKDG Bardejov.

Pre zobrazenie všetkých záznamov, v rámci kis3g, kliknite na odkaz https://chamo.kis3g.sk/search/query?theme=system
Pre zobrazenie záznamov - články, v rámci kis3g, kliknite na odkaz https://chamo.kis3g.sk/search/query?filter_bl=a&filter_bl=b&theme=clanky


Žiadanky na dostupné knihy neprijímame, pretože máme knižničný fond vo voľnom výbere, ihneď prístupný
pre všetkých používateľov, ktorí prídu do knižnice.
Rezervovať si môžete iba knihy, ktoré sú momentálne požičané.

ĎALEJ...

{uniform form=3/}

text

{uniform form=2/}

Rebríček E-knihy

Chart E knihy  august

E-knihy

eknihy

Výpožičná doba

pondelok
08:00 - 17:00
utorok
08:00 - 17:00
streda
08:00 - 18:00
štvrtok
12:00 - 17:00
piatok
08:00 - 17:00
sobota
08:00 - 12:00
nedeľa
Zatvorené

Kniha roka 2020

kniha roka 2020

ONLINE prenosy

online

Zriadovateľ

logo psk

Nové knihy

nove knihy

Podakovanie

Podakovanie

Infogate

Infogate logo

Opatrenia Covid19

 

opatrenia covid

ProQuest

proquest

Instagram OKDG

instagram

Facebook OKDG

FB

Kalendar podujatí

Návštevnosť od 1.6.2020

17872

Kde nás nájdete - Centrálna knižnica

budovaOK

Nájdete nás v centre mesta na Radničnom námesti č.1 v Bardejove

Kde nás nájdete - Pobočka Bardejovské Kúpele

P1

Nájdete nás v budove riaditeľstva v Bardejovských Kúpeľoch

Kalendár podujatí

Go to top