skende

E-knihy

Podujatia história

21.12.2015

Kniha rytierov

7.12.2015

Camille Labas - Autostopom
s troma deťmi

3.12.2015


Čítajme deťom

24.11.2015


Slovníky a encyklopédie

25.11.2015


Slovníky a encyklopédie

18.11.2015


Hlina na hrčianskom kruhu

23.11.2015


Stridžie dni

9.11.2015


Smelý zajko v Afrike

22.10.2015


Ako rozprávkari vstupujú do
rozprávky

11.10.2015


Katechizmus Leonarda Stöckela

23.9.2015


Veľké dobrodružstvá
malého havkáča

15.6.2015


Energertický deň Prešovského
samosprávneho kraja

18.6.2015


Čítajme si

 27.5.2015


Nevedkove dobrodružstvá

22.4.2015


Človek a príroda

16.3.2015

Deň ľudovej rozprávky

23.3.2015

Beseda s Jozefom Banášom

23.3.2015

Týždeň slovenských knižníc 2015

16.3.2015

Miesto Ľ.Štúra v slovenskej histórii

16.3.2015

Kráľ čitateľov 2015

27.3.2015

Noc s Andersenom 2015

Marec 2015

Rozprávková čítanka

18.2.2015

Maliarska cesta do rozprávok

12.2.2015

Tuláčik a Klára

26.1.2015

Slovenské povesti

27.1.2015

Potulky Slovenskom

22.1.2015

Šalianský Maťko

4.12.2009

Zvyky a tradície
počas adventu a vianoc
v regióne Bardejov
Prednáša Mgr. Anna Holtmanová
2.12.2009

Vianočné zvyky a tradície
Rozprávanie o predvianočnom a vianočnom
období zvykov a tradícií
30.11. 2009

Strigôňove Vianoce
Július Balco
24.11. 2009

Láska a utrpenie v románe
J. C. Hronského - Jozef Mak
11.11.2009

Prezentácia najnovšej básnickej zbierky
Dym z ríše tieňov
Radovana Brenkusa
19. a 23. 10. 2009

literárno – zábavné dopoludnie
pre žiakov 3. ročníka CZŠ
Dobšinského rozprávková truhla
8.10. 2009

Konferencia
Obecná knižnica-knižnica pre
všetkých
8.10.2009

Konferencia
Obecná knižnica - knižnica pre všetkých
7.10.2009

Hudba a hudobné nástroje
Stretnutie deti s hudbou a hudobnými nástrojmi
6 a 13. 10. 2009

zážitkové čítanie pre deti tretieho
ročníka ZŠ
Námorník KAPKO DIERKA
9.9.2009

Daniel Pastirčák
Duchovný rozmer v knihe
Damianova rieka
28.7.2009

zážitkové čítanie
Námorník KAPKO DIERKA
21.5.2009

Jozef Banáš
prezentácia knihy
14.5.2009

Tvorivá dielňa – vyrábame knihy
4.5. 2009

Krása v umeleckom jazyku ukrytá
29.4.2009

zážitkové čítanie
Danka a Janka Botkové
17. a 20.4.2009

zážitkové čítanie
Námorník KAPKO DIERKA
29.3.2009

10. ročník Týždňa slovenských knižníc
24.2.2009

Velikáni českej hudby, Dvořák,Smetana, Janáček
3.-4.2.2009 a 10.-11.2.2009

Ako zimujú zvieratká
22.1.2009

Šaliansky Maťko

30. septembra 2010

odborný seminár
Dávid Gutgesel a Bardejov

29. septembra 2010

Mladý literárny kritik
25.3. 2010

Najpočetnejší detský
čitateľský maratón
24.3.2010

Kníhtlačiarik – po stopách
Dávida Gutgesela
23. 3. 2010

Prezentácia personálnej bibliografie
 Ján Nagajda
22.3. -28.3. 2010

11. ročník Týždňa slovenských knižníc
26. 3. 2010

Komično v literárno - filozofickom kontexte
25.3. 2010

Hovorená  bibliografia 
k  15. výročiu  úmrtia
Margity  Figuly
25.3.2010

Najpočetnejší detský čitateľský maratón
ČÍTAJME SI... 2010
26.3.2010 – 27.3.2010

NOC S ANDERSENOM
16. 2. 2010

V Bardejove na kačura...
Tradície a zvyky na Fašiangy
a Veľkú noc

5.2.2010

Literárne pásmo

Smelý Zajko – Smelý Zajko v Afrike

2.2.2010

vernisáž výstavy
Život a doba spisovateľa
Karla Čapka
 27. 1. 2010

Stratená rukavička
zážitkové čítanie pre znevýhodnených
používateľov mentálne postihnutí
žiaci zo špeciálnej ZŠ
21. 1. 2010

Šaliansky Maťko.
obvodné kolo súťaže v
prednese slovenských povestí.
 

15. - 16. novembra 2011

Hovorená bibliografia
Danka a Janka

26. - 27.septembra 2011

Súťažná prehliadka knižničných
podujatí pre deti
15. augusta 2011

Lesným chodníčkom
31. mája 2011

Najpočetnejší detský
čitateľský maratón
8. - 13. mája2011

Na poludnie - To The South

17. - 26. mája 2011

Biblia včera, dnes a zajtra

16. - 20. mája. 2011

Les ukrytý v lese

31.marca.2011

Béla Kelér
bardejovský rodák,
skladateľ a dirigent

30. marca 2011

Nikdy sme o tom nehovorili, občas
sme v tom mlčali.

29. marca 2011, 5. a 11. apríla 2011

Vznik kníhtlače
a Gut
geselova tlačiareň

1. apríla 2011

NOC  S ANDERSENOM

28. marca – 1. apríla 2011

Týždeň slovenských knižníc

21. marca 2011

besedu s výtvarným umelcom
Jánom Šoltésom a jeho tvorbou

 17. a 24. marca 2011

hovorená bibliografia
J.C.Hronský 115 výročie narodenia
16. marca 2011

Kto je kto v rozprávkach
Pavla Dobšinského
 21. marca 2011

Rodáci rodáčke
Valéria Kelly
3. marca 2011

Robert Hakala a jeho poézia
20.januára 2011

ŠALIANSKY  MAŤKO
Jozefa Cígera Hronského

11. – 12. januára 2011
18. – 19. januára 2011

zážitkové čítanie pre žiakov
 

26.6.2012

beseda
s Jozefom Tarcalom

12.6.2012

lit. pásmo z tvorby
Michala Černíka
Rozprávky o kohútikovi
a sliepočke
23.5.2012

Čaro lesa
31.5.2012

Najpočetnejší detský
čitateľský maratón
23.5.2012

putovná výstava
Zdeňka Milera - Krtko

17.5.2012

Živá reklama
Jozef Kaščák
2.5.2012

Rozprávky o kohútikovi
a sliepočke

 25.4.2012

Slovníky a encyklopédie

27.4.2012

Rozprávky a príbehy

24.4 2012

Danka a Janka

18.4.2012

Vznik kníhtlače
a
Gutgeselova tlačiareň

KRÁĽ ČITATEĽOV
 mladšia kategória: Fejczo Dávid
 Staršia kategóri:Vašková Aneta
 Najviac prečítaných kníh:
Kožlejová Vladimíra

26.3 – 1.4. 2012

Týždeň slovenských knižníc

 

29.3.2012

Stratenosť moderného človeka

27.3.2012

Frantíšek Bubík
30 a 31.3.2012

Noc s Andersenom

16.3.2012

Deň ľudovej rozprávky

 

6 - 7. a 12 - 15.3.2012

Ako prišla kniha na svet
2.3.2012

Zdravie na jar

27.2.2012

Fašiangy - zvyky, tradície

21.2.2012

Danka a Janka

 

13 a 15.2.2012

Zlatý vek Bardejova
1.2.2012

Hudba rôznych národov
26.1.2012

Šalianský Maťko

25.1.2012

Ľudová slovesnosť

 

24. januára 2012

Poznáš svoje mesto?
   

5.12.2013

Keď sa dedinou strigy preháňali
 

10. a 13.12.2013

Ako sme nútili Vianoce, aby prišli ...

27.11.2013

Rozprávky v slovenskej literatúre

27.11.2013


Príbehy spod Ondavskej vrchoviny

8.11.2013

Smelý Zajko v Afrike

29.10. 2013


Život v meste a na dedine Slovensko

14.10.2013


Dať srdce na tanier

27.9.2013


Svetový deň cestovného ruchu

27.8.2013


Prezentácia knihy Camille Labas

29.7.2013

Básnicke Poviedky

19.6.2013


Odkaz Konštantína a Metoda
súčasníkom

4.6.2013

Čítajme si ....2013

7.6.2013

Beseda s Gustávom Murínom

 24.1.2013

Šalianský Maťko
obvodné kolo

   

December 2014

Mladý literárny kritik

11.12.2014


Klub priateľov histórie

2.12.2014


Prezentácia knihy Marty Gergelyovej

27.11.2014


Beseda s Annou Gajovou

21.11.2014


Beseda s Petrom Karpinským

6.11.2014


Literárne stopy...

27.11.2014


Osmijankovo veľké literárne
stopovanie

29.10.2014


Beseda s Ivanou Ondriovou

22.10.2014


Beseda s Martou Hlušíkovou

9.10.2014

Beseda s Gabrielou Futovou

3.10.2014


Jedine tak vieš neodísť

2.10.2014


Bardejov a 1. svetová vojna

12.9.2014


Kľúče od rodného kraja Šariš

 10.9.2014


Život na styroch labkách

15.7.2014


Včielka Medulienka

10.6.2014

Vznik kníhtlače a Gutgeselova
tlačiareň

5.6.2014

Čítajme si...

15.5.2014

Kníhtlačiarik

24.4.2014

Mária Dopjerova Danthine

1.4.2014

Česko-Slovenské hudobné vzťahy

4.4.2014

Noc s Andersenom

24.3.2014

Kresťanská tematika na známkach

31.3.2014

TSK 2014

20.3.2014

Kráľ čitateľov 2014

Marec 2014

Rozprávky do tmy

9. a 10.2.2014

Bardejovský katechizmus

26.2.2014

Maliarska škola

5.2.2014

Vznik kníhtlače a Gutgeselova
tlačiareň

28.1.2014

Bardejovské potulky

22.1.2014

Mladý spisovateľ

24.1.2014

Ako sa snežienky takmer zbláznili

15.12.2016


Komiksiáda vyhodnotenie

30.10.2016


Slovníky a encyklopédie

16.11.2016


Komiksiáda

15.11.2016


Práca s umeleckým slovom

15.11.2016


Deň PSK

14.11.2016

Všetko je raz prvýkrát

14.11.2016


Kľúče od rodného kraja Šariš

27.10.2016

Tomáš Tinker Šoltés
"Koheletujeme"

25.10.2016


Operácia orech a iné dedkoviny

10.10.2016


Lentilka pre dedka Edka

4.10.2016


Má Najsv.Trojica svoj
odraz vo fyzike?

4.10.2016


Ako rozprávkari vstupujú
do rozprávky

26.9.2016


Lentilkovanie

 11.8.2016


Ako krtko vyliečil myšku

28.7.2016


Ako krtko vyliečil myšku

 28.7.2016

Lentilka pre dedka Edka

15.6.2016

Energertický deň Prešovského
samosprávneho kraja

15.6.2016

Rozprávkový svet

14.6.2016

Nové bývanie pre netopiere

14.6.2016

Včielka medulienka

8.6.2016

Dievčatko z paličkovanej čipky

7.6.2016

Prírodná lekáreň

1.6.2016

Detský čitateľský maratón
- ČÍTAJME SI... 2016

25.5.2016

Kto ilustruje detské knižky?

23.5.2016

Publikačná činnosť
PaedDr. Františka Dancáka

20.5.2016

Včielka medulienka

12.5.2016

Mária Ňachajová - beseda

9.5.2016

Prednáška a tréning pamäti

Máj 2016

2. svetová vojna v literatúre

Máj 2016

Ďen matiek

26.4.2016

Pán Andersen v rozprávkach

23.3.2016

Giora Solar

1.4.2016

Noc s Andersenom 2016

4.3.2016

Beseda s Darinou Hamarovou

2.3.2016

Beseda s Martou Fartelovou

1.3.2016

Stretnutie s Martinom Kutným
- PRO NOBIS

1.3.2016

Beseda s Janou Nagajovou

1.3.2016

TSK 2016

29.2.2016

Urazený Ypsilon a jeho sny

24.2.2016

Synova pomsta

25.2.2016

Bardejov a UNESCO

23.2.2016

Urazený Ypsilon a jeho sny

27.1.2016

Bardejov - moje rodné miesto

28.1.2016

Šalianský Maťko

Rebríček E-knihy

Chart E knihy  august

E-knihy

eknihy

Výpožičná doba

pondelok
08:00 - 17:00
utorok
08:00 - 17:00
streda
08:00 - 18:00
štvrtok
12:00 - 17:00
piatok
08:00 - 17:00
sobota
08:00 - 12:00
nedeľa
Zatvorené

Kniha roka 2020

kniha roka 2020

ONLINE prenosy

online

Zriadovateľ

logo psk

Nové knihy

nove knihy

Podakovanie

Podakovanie

Infogate

Infogate logo

Opatrenia Covid19

 

opatrenia covid

ProQuest

proquest

Instagram OKDG

instagram

Facebook OKDG

FB

Kalendar podujatí

Návštevnosť od 1.6.2020

17872

Kde nás nájdete - Centrálna knižnica

budovaOK

Nájdete nás v centre mesta na Radničnom námesti č.1 v Bardejove

Kde nás nájdete - Pobočka Bardejovské Kúpele

P1

Nájdete nás v budove riaditeľstva v Bardejovských Kúpeľoch

Kalendár podujatí

Go to top